Захист журналістів та викривачів при роботі зі ЗМІ

Незалежні медіа є запорукою ефективної антикорупційної боротьби.

Незалежні медіа є запорукою ефективної антикорупційної боротьби. Журналісти повинні бути певні в конфіденційності своєї співпраці з викривачами та у захищеності своїх джерел. Під журналістськими джерелами у першу чергу мають на увазі людей, які передають інформацію журналістам. Так само це можуть бути інші люди, які з тих чи інших причин не бажають афішувати своє ім’я. У класичному розумінні таємниця джерел означатиме те, що слідчий чи суддя за загальним правилом не має права вимагати від журналіста назвати прізвище особи, яка надала інформацію.

Однак насправді право на таємницю є навіть ширшим – від журналіста не можна вимагати чи в інший спосіб отримувати (обшук, виїмка) документи, які можуть встановити особу, що надала інформацію.

Таким чином, режим таємниці джерел поширюватиметься і на будь-які документи, які встановлюють зв’язок між журналістом та джерелом інформації. Право журналіста не розкривати джерело інформації є однією з гарантій свободи вираження поглядів, яка визначена практикою Європейського суду з прав людини по ст. 10 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 р. (див. зокрема рішення по справі Гудвін проти Великобританії (1996)). У частині 3 ст. 25 Закону України «Про інформацію» визначено: «Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов’язано до цього рішенням суду на основі закону.»

Крім того, Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що не можуть бути допитані як свідки журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;» (п. 6 ч. 2 ст. 65); «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:.. інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;» (п. 1 ст. 162);

«Забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій… журналістів, якщо таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.» (ч. 2 ст. 275).

Також, відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», журналіст має право на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.