Що слід зробити для покращення захисту викривачів?

Реформувати судові та правоохоронні органи для дійсного захисту викривачів державою

 • Створити доступні і безпечні, насамперед, зовнішні канали розкриття інформації (в тому числі запровадити санкції за порушення анонімності і конфіденційності викривача, утиски та переслідування з боку зазначених ним осіб);
 • Розповсюдити захист викривачів на не тільки розкриття інформації про корупцію та пов’язані з нею правопорушення, передбачені Законом про запобігання корупції, а і на розкриття інформації про всі незаконні дії із відповідним звільненням від юридичної відповідальності;
 • Реформувати судові та правоохоронні органи для дійсного захисту викривачів державою; забезпечити незалежність Національного агентства з питань запобігання корупції при співпраці з викривачами
 • Захист прав викривачів корупції на робочому місці повинен грунтуватися на принципах недопущення їх переслідування за активну громадську позицію та участь в профспілковому русі
 • Створити загальні механізми захисту працівників від зловживань з боку роботодавців, наприклад безпідставні звільнення, короткострокові контракти та інші порушення трудових прав, що послаблюють впевненість працівників у завтрашньому дні;
 • Розробити в законодавстві реальні процедурні механізми захисту, що зроблять чинні правові норми не лише декларативними
 • Виховувати в суспільстві нульову толерантність до корупції та зміну поведінки через інформаційно-просвітницькі кампанії, в т.ч. на протидію культурі лояльності до роботодавця, коли викриття назовні сприймаються як зрада інтересів колег та служби
 • Організувати проведення тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції щодо організації роботи з повідомленнями викривачів
 • Ухвалити відповідний законопроект №4038-а «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам» (ще з липня 2016 року знаходиться у Парламенті), який є інструментом для надання процедури захисту тим особам, які викривають зловживання, який ефективно запрацює за наявності чотирьох факторів:
  • суспільної уваги медіа до викривачів (поширення думки, що діями викривача можна забезпечити невідворотність покарання для корупціонера);
  • безперервного потоку викривачів (що залежить також і від першого);
  • тиску громадських організацій (підтримка викривачів корупції);
  • підтримки міжнародних організацій та політичної волі держави.