Антикорупційна роль профспілок та свободи асоціації на робочому місці

Згідно із трудовим законодавством України, працівники  захищені від переслідування та дискримінації на робочому місці завдяки праву на свободу асоціації. 

Недостатньо уваги звертається на важливість свободи асоціації задля подолання корупції. Як і в багатьох інших країнах, мільйони працівників в Україні належать до профспілок або їх праця регулюється колективними договорами. Незважаючи на те, що  не всі українські профспілки ефективно користуються своїми повноваженнями, вони є важливим інструментом антикорупційної боротьби. Демократично зорганізовані профспілки можуть піднімати питання прозорості та захисту працівників у своїй громадській діяльності під час соціального діалогу та колективних переговорів з роботодавцями.

Згідно із трудовим законодавством України, працівники  захищені від переслідування та дискримінації на робочому місці завдяки праву на свободу асоціації.

У багатьох випадках, переведення, дисциплінарні стягнення, звільнення та інші рішення керівництва вимагають погодження або консультації з профспілкою. Профспілкові активісти також мають законодавчо захищені важелі впливу на підприємствах державного та приватного сектору по всій країні. Розвинена та незалежна профспілка є впливовим інструментом захисту викривачів. Колективні переговори є ключовим механізмом забезпечення прозорості на підприємствах державного та приватного сектору. Профспілкові активісти захищають трудові права користуючись міжнародними нормами і законами захисту працівників, зокрема право на асоціацію та право створювати профспілки та вступати в них.

В цьому сенсі, профспілки, трудове законодавство та інші закони, що стосуються прав працівників є ключовими антикорупційними інструментами. Дієве трудове законодавство, яке захищає працівників від свавілля роботодавців також стоїть на службі викривачів та працівників, які беруть участь в антикорупційній діяльності. Демократичні, незалежні профспілки можуть зіграти важливу роль в імплементації трудового законодавства для захисту прав працівників, а також у сприянні прозорості в державних та приватних установах та мобілізації суспільства на боротьбу з корупцією. Україна – держава з величезними боргами по виплаті заробітних плат, де урядовці постійно обмежують соціальні гарантії, прикриваючись економією державних коштів. Отже, боротьба з корупцією в інтересах працівників та профспілок є ключовою передумовою забезпечення зайнятості, підвищення заробітних плат та підтримки демократичних реформ.